تبلیغات
برنامه نویسی ++c - محاسبه ی فاکتوریل اعداد تا 65
صفحه اول تماس با ما RSS                     قالب وبلاگ
  
برنامه نویسی ++c
برای مشاهده به ادامه مطلب رجوع کنید.

#include <iostream>

#include <conio.h>

using namespace std;

int main()

{

    float a1,a2,a3,b1,b2,b3,c1,c2,c3,d1,d2,d3,x,y,z;

    cout<<"this programme solves 3 equations:";

    cout<<endl<<"enter 12 numbers"<<endl;

    cin>>a1>>a2>>a3>>b1>>b2>>b3>>c1>>c2>>c3>>d1>>d2>>d3;

    y=(d1*a2-a1*d2)*(a3*c2-a2*c3)-(c1*a2-a1*c2)*(a3*d2-a2*d3)/(a2*b1-a1*b2)*(a3*c2-a2*c3)-(a3*b2-a2*b3)*(c1*a2-a1*c2);

    z=(d1*a2-a1*d2)*(a3*b2-a2*b3)-(a2*b1-a1*b2)*(a3*d2-a2*d3)/(a2*b1-a1*b2)*(a3*c2-a2*c3)-(a3*b2-a2*b3)*(c1*a2-a1*c2);

    x=(d1-b1*y-c1*z)/a1;

    cout<<endl<<"the answers are: x="<<x<<" y="<<y<<" z="<<z;

    cout<<endl<<"press any key to exit...";

    getch();

    return 0;

}

 
VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان

ابزار نمایش رتبه گوگل یا پیج رنک