تبلیغات
برنامه نویسی ++c - گرفتن عدد حداکثر دو رقمی و تبدیل به فینگلیش
صفحه اول تماس با ما RSS                     قالب وبلاگ
  
برنامه نویسی ++c
به ادامه مطلب رجوع کنید.

#include<iostream>

#include<conio.h>

#include<string.h>

using namespace std;

void yek(int m)     //{means smaller than 10}

{

 switch(m)

 {

  case 0:cout<<"sefr";break;

  case 1:cout<<"yek";break;

  case 2:cout<<"do";break;

  case 3:cout<<"se";break;

  case 4:cout<<"chahar";break;

  case 5:cout<<"panj";break;

  case 6:cout<<"shish";break;

  case 7:cout<<"haft";break;

  case 8:cout<<"hasht";break;

  case 9:cout<<"noh";break;

 }

}

void doa(int m)

{

 switch(m)

 {

  case 10:cout<<"dah";break;

  case 11:cout<<"yazdah";break;

  case 12:cout<<"davazdah";break;

  case 13:cout<<"sizdah";break;

  case 14:cout<<"chahardah";break;

  case 15:cout<<"panzdah";break;

  case 16:cout<<"shanzdah";break;

  case 17:cout<<"hefdah";break;

  case 18:cout<<"hejdah";break;

  case 19:cout<<"nozdah";break;

 }

}

void dob(int m)

{

 switch(m)

 {

  case 20:cout<<"bist";break;

  case 30:cout<<"si";break;

  case 40:cout<<"chehel";break;

  case 50:cout<<"panjah";break;

  case 60:cout<<"shast";break;

  case 70:cout<<"haftad";break;

  case 80:cout<<"hashtad";break;

  case 90:cout<<"navad";break;

 }

}

int main()

{

 int number;

 cout<<"enter your number:";

 cin>>number;

 if(number<10)

 {

  yek(number);

 }

 if(number>=10 && number<=19)

 {

  doa(number);

 }

 if(number>19)

 {

  dob(number-(number%10));

  cout<<" o ";

  yek(number%10);

 }

 getch();

 return 0;

}

 

 

 

 

 

 

 
VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان

ابزار نمایش رتبه گوگل یا پیج رنک