تبلیغات
برنامه نویسی ++c - بیشترین جمع 1
صفحه اول تماس با ما RSS                     قالب وبلاگ
  
برنامه نویسی ++c
پرهام شنبه 25 خرداد 1392 نظرات ()
این برنامه از شما عددی میگیرد و سپس به تعداد دو برابر آن از شما عدد میگیرد و دوتا دوتا آنهارا کنار هم قرار میدهد و بیشترین مقدار را باز میگرداند.

#include<iostream>

#include<conio.h>

using namespace std;

int main()

{

 int a[100],b[100],i=0,n=0,k,j=0,max,q=1,p=0,o=10;

 cout<<"please enter k:";

 cin>>k;

 cout<<"please enter "<<2*k<<" numbers:";

 for(i=0;i<2*k;i++)

   {

    cin>>a[i];

   }

    for(n=0;(n+1)<=(2*k);n+=2)

     {

       b[n/2]=a[n]+a[n+1];

     }

     cout<<endl;

     max=b[0];

     for(q=1;q<k;q++)

       {

         if(b[q]>max)

         {

          max=b[q];

         }

       }

         cout<<"the answer is:"<<max;

       getch();

       return 0;

}

    

    

    

 
VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان

ابزار نمایش رتبه گوگل یا پیج رنک