تبلیغات
برنامه نویسی ++c - بیشترین جمع 2
صفحه اول تماس با ما RSS                     قالب وبلاگ
  
برنامه نویسی ++c
پرهام شنبه 25 خرداد 1392 نظرات ()
مثل برنامه ی بیشترین جمع 1 عمل میکند فقط فرقش اینست که اولی را با آخری دومی را با یکی مانده به آخری و.....جمع میکند و بیشترین مقدار را بازمیگرداند.

#include<iostream>

#include<conio.h>

#include<string>

using namespace std;

int main()

{

 int a[100],k,b[100],m,t,max,i;

 cout<<"please enter k:";

 cin>>k;

 t=(2*k)-1;

 cout<<"please enter "<<2*k<<" numbers:";

 for(i=0;i<2*k;i++)

 {

  cin>>a[i];

 }

 for(i=0,(t=2*k-1);i<=((2*k)-1)/2;i++,t--)

 {

  b[i]=a[i]+a[t];

 }

 max=b[0];

 for(i=1;i<k;i++)

 {

  if(b[i]>max)

  {

   max=b[i];

  }

 }

 cout<<endl<<"the answer is:"<<max;

 getch();

 return 0;

}

 

 

  
VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان

ابزار نمایش رتبه گوگل یا پیج رنک