تبلیغات
برنامه نویسی ++c - بیشترین ضرب 1
صفحه اول تماس با ما RSS                     قالب وبلاگ
  
برنامه نویسی ++c
پرهام شنبه 25 خرداد 1392 نظرات ()
این برنامه بسیار زیبا و در عین حال سخت بود!! این برنامه یک عدد با هر تعداد رقمی که شما بگویید از شما میگیرد و 5 عددمتوالی را در هم ضرب میکند و بیشترین مقدار ضرب آنها را برمیگرداند.
مثال:
بیشترین مقدار:99879 که حاصلضربشان بیشترین است.

276614282809987964444866452387493000242035015410


#include<iostream>

#include<conio.h>

#include<math.h>

#include<time.h>

#include<graphics.h>

#include<cstdlib>

using namespace std;

int main()

{

 int i,max1,max;

 max=0;

 int a[1000]={1};

 char ch;

 i=0;

 cout<<"please enter your big number,press enter to finish:";

 cout<<endl;

 while((i<1000)&&(ch!=13))

 {

  ch=getch();

  if((ch>='0')&&(ch<='9'))

  {

   cout<<ch;

   a[i]=ch-48;

   i++;

  }

 }a[i]=-1;

cout<<endl;

for(i=0;a[i]!=-1;i++)

{

 max1=a[i]*a[i+1]*a[i+2]*a[i+3]*a[i+4];

 if(max1>max)

 max=max1;

}

 cout<<"Greatest product of five consecutive digits is:"<<max;

 getch();

 

}
VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان

ابزار نمایش رتبه گوگل یا پیج رنک